Prilikom uređivanja i pripreme slika za vašu web stranicu, koristiti ćete nekoliko standardnih formata slika. Slika je digitalni podatak koji možete pregledavati ili uređivati na digitalnim uređajima, te poslati na printanje. Ti digitalni podaci mogu biti kompresirani, nekompresirani ili vektorski. Prilikom kompresije mogu biti dva algoritma, Lossless i Lossy kompresije. Lossless kompresija radi manju kompresiju i zadržava bolju kvalitetu slike. Lossy kompresija radi veću kompresiju, slika je manja (zauzima manje prostora na internetu) ali je zato kvaliteta slike lošija. Različiti formati koriste različiti algoritam kompresije.

Postoji stotine vrsta datoteka (formata) ali se na internetu koristi nekoliko a to su JPEGGIF i PNG.Ti formati spadaju u rasterske formate što bi značilo da su napravljene od mreže pixela. Grafičke formate možemo podijeliti u dvije kategorije: rastersku i vektorsku.

Formati slika

JPEG (Joint Photographic Experts Group) koristi Lossy kompresiju i dio slike  (kvalitete) se gubi ali gubitak nije tako velik i golim okom se teško primjeti. Gotovo svaki fotoaparat može pohraniti slike u JPEG formatu.

PNG (Portable Network Graphics) je nasljednik GIF-a napravljen kako bi konkurirao JPEG-u. Razlika je u kompresiji jer PNG koristi Lossless kompresiju. Slika je veća, ima veći raspon boja, bolje izgleda i kvalitetnije izgleda, ali zauzima i više mjesta na računalu.

RAW označuje sirove formate koji su dostupni na skupljim digitalnim fotoaparatima te se ne odnosi na konkretan format. Raw formati se razlikuju kod različitih proizvođača fotoaparata ali slike su ogromne (20-30 MB), visoke su kvalitete a pomoću dodatnog softvera se konvertiraju u neki standardan format za obradu.

GIF (Graphics Interchange Format) je prilično oskudan i limitiran, može koristiti samo 256 boja. Preporučuje se kod slika s malo boja a zauzima i minimalno mjesta na računalu.

TIFF (Tagged Image File Format) obično se koristi za izdavaštvo, u novinama, časopisima i digitalnom izdavaštvu. Format je fleksibilan koji podržavaju gotovo sve aplikacije za uređivanje slika, slike su dobre kvalitete a može koristiti oba tipa kompresije.

Jedan od najpoznatijih vektorskih formata je SVG (Scalable Vector Graphics). OSnova vektorskih formata da bez gubitka kvalitete, slike možete povećavati i smanjivati. Ostali vektorski formati su: CGM, CDR, GEM, HVIE, XPS i ostali…