Cycling Adventure

Cycling Adventure

Turistička zajednica Karlovačke županije promovira turističke destinacije na razini županije, upravlja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije, obogaćuje ukupne turističke ponude županije i kreira nove proizvode turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam…).

Cycling Adventure je poseban projekt Turističke zajednice Karlovačke županije.

Poželite li upoznati  ljepote i znamenitosti Karlovačke županije biciklom, na ovih 31 ruta očekuje vas oko 525 kilometara označenih biciklističkih staza.

Okrećući pedale možete upoznati nizinsko Pokuplje, doline četiriju karlovačkih rijeka, kamene mostove, brojne slapove, drevne dvorce, stara sela, vinorodne brežuljke, prostrane livade.

Responzivan web dizajn

Cycling Adventure

Naše usluge…

WEB DIZAJN
WORDPRESS
WEB HOSTING