Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave prema Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Regionalni koordinator definiran je kao javna ustanova osnovana od jedinice područne (regionalne) samouprave s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave Prema članku 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14 i 123/17)  dok se prema članku 10., stavak 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17) propisuju poslovi regionalnog koordinatora.

Regionalni koordinator obavlja poslove s javnim ovlastima i poslove od javnog interesa te pruža veliki doprinos u iskorištavanju raspoloživih sredstava iz europskih fondova za brz i učinkovit razvoj Hrvatske. Osnivač Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije je Karlovačka županija.

Tehnologije & alati:

  • Content management system
  • WordPress
  • Affinity designer
  • Affinity Photo
  • Adobe XD
  • Adobe Photoshop

Usluge:

  • Responzivan dizajn
  • Web dizajn
  • Web hosting
  • Održavanje web stranice i podrška