Javna ustanova regionalna razvojna agencija

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj.

Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje.

Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

Responzivan web dizajn

Naše usluge…

WEB DIZAJN
WORDPRESS
WEB HOSTING
ODRŽAVANJE
PODRŠKA

RAZVOJ WEB APLIKACIJE