Medicinska škola Karlovac

Medicinska škola Karlovac počela je s radom 1960. godine pod nazivom “Škola za medicinske sestre”. U 2000. godini svečano je obilježena 40. godina postojanja.

Većina učenika, po završetku školovanja zaposlila se u Karlovcu, diljem Hrvatske, a ima ih zaposlenih u struci u mnogim europskim i prekomorskom zemljama. Mnogi nastavljaju školovanje na Zdravstvenom veleučilištu, Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima. Trenutno u Karlovačkoj županiji, Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima radi preko 50 liječnika specijalista koji su završili našu školu.

Medicinska škola Karlovac je imala zastarjelu web stranicu na poddomeni od Carneta kao i većina škola u Hrvatskoj.

Registrirali smo novu web domenu i izradili modernu web stranicu digitalno pristupačnu s boljim izbornicima i lakšom navigacijom.

Responzivan web dizajn