Ustanova za njegu u kući

Ustanova za zdravstvenu njegu Karlovac pruža zdravstvene usluge i fizikalnu terapiju po kućama pacijenata. Pokrivaju cijelo područje Karlovačke županije.

Ustanovi smo radili redizajn postojeće web stranice koja je bila zastarjela, spora i nefunkcionalna. Napravili smo novu web stranicu modernog i responzivnog dizajna automatskom prilagodbom pregleda na svim uređajima.

Kao javna ustanova, podliježe zakonskim regulativama te je bilo potrebno napraviti web stranicu digitalno pristupačnu.

Responzivan web dizajn

Naše usluge…

WEB DIZAJN
WORDPRESS
WEB HOSTING
ODRŽAVANJE
PODRŠKA