Zavod za hitnu medicinu Ličko senjske županije

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije osnovan je Odlukom Skupštine Ličko-senjske županije o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu od 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik“ br. 10/11), a službeno je započeo sa radom dana 1. ožujka 2012. godine.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Responzivan web dizajn

Dom zdravlja Karlovac