Tražite partnera na razvoju web aplikacija?

Za izgradnju uspješnog softvera i web aplikacija potreban vam je razvojni tim koji razumije vaše poslovne potrebe. Naši će stručnjaci odabrati prilagođeno rješenje koje će odgovarati vašoj ideji, vremenskoj traci i proračunu, zatim dizajnirati i izgraditi aplikaciju i pomoći vam da je testirate s korisnicima kako biste mogli istinski rasti.

TEHNOLOGIJE & ALATI

ISTAKNUTE APLIKACIJE

#

Eduka

$

Tripoli

Što se dešava nakon što nas kontaktirate?

Poslušat ćemo vaše potrebe i postavljati pitanja kako bismo pronašli rješenje koje odgovara vašim poslovnim ciljevima.
Na vašoj strani nisu potrebne nikakve specifikacije ili obveze.

Prema potrebi zakazati ćemo sastanak ili više njih kako bi sa sigurnošću analizirali vaše potrebe i predložili odgovarajuće rješenje.

Poslati ćemo vam ponudu s predviđenom satnicom i cijenom. Nakon prihvaćanja, potpisujemo ugovor o poslovnoj suradnji.

EVIDENCIJA RADA DJELATNIKA HITNE MEDICINE

Web aplikacija EduKa pruža mogućnost vođenja evidencije edukacijskih programa, centralizaciju svih dokumenata, prijave polaznika za tečajeve i edukacijske programe kao i praćenje statistike svih podataka, kreiranje izvještaja i filtriranje sadržaja.

Programsko rješenje nudi integraciju administratorske aplikacije s web stranicom klijenta. Putem aplikacije se ažuriraju događaji u kalendaru događanja i zaprimaju se prijave svakog novog polaznika.

TRIPOLI – CLOUDE RJEŠENJE ZA POHRANU DOKUMENTACIJE

Prihvaćeno rješenje: Stvaranje web aplikacije koja će dati pregled cjelokupne dokumentacije u sklopu zaštite na radu, omogućiti dodavanje, izmjenu i brisanje zapisa te dati mogućnost preuzimanja svih dokumenata u bilo kojem trenutku i sa bilo koje lokacije.

Inicijalni zahtjev: Zamijeniti postojeći način pohrane evidencijske dokumentacije, kopije na prijenosnom disku, modernijim i sigurnijim načinom.