PORTFOLIO

EVIDENCIJA RADA DJELATNIKA HITNE MEDICINE

Web aplikacija EduKa pruža mogućnost vođenja evidencije edukacijskih programa, centralizaciju svih dokumenata, prijave polaznika za tečajeve i edukacijske programe kao i praćenje statistike svih podataka, kreiranje izvještaja i filtriranje sadržaja.

Programsko rješenje nudi integraciju administratorske aplikacije s web stranicom klijenta. Putem aplikacije se ažuriraju događaji u kalendaru događanja i zaprimaju se prijave svakog novog polaznika.

TRIPOLI – CLOUDE RJEŠENJE ZA POHRANU DOKUMENTACIJE

Inicijalni zahtjev: Zamijeniti postojeći način pohrane evidencijske dokumentacije, kopije na prijenosnom disku, modernijim i sigurnijim načinom.

Prihvaćeno rješenje: Stvaranje web aplikacije koja će dati pregled cjelokupne dokumentacije u sklopu zaštite na radu, omogućiti dodavanje, izmjenu i brisanje zapisa te dati mogućnost preuzimanja svih dokumenata u bilo kojem trenutku i sa bilo koje lokacije.