Portfolio

Nekoliko naših radova i odrađenih projekata…

Helikopterska hitna medicinska služba

Helikopterska hitna medicinska služba

Klijent: Zavod za hitnu medicinu
Projekt: Web stranica za HHMS
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, JavaScript, Divi, WPML multijezičnost, digitalna pristupačnost

Ana-a Online web shop

Ana-a Online Web shop

Klijent: ANA-A TRGOVINA d.o.o.
Projekt: Online web trgovina
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, Divi, Woocommerce

Edukacijsko simulacijski centar Karlovac

Drvene kuće Zrinšćak

Klijent: Drvene kuće Zrinšćak
Projekt: Web stranica, vizualni identitet, logotip
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, Affinity Photo, Affinitiy designer, Corel Draw

Prirodoslovna škola Karlovac

Prirodoslovna škola Karlovac

Klijent: Prirodoslovna škola Karlovac
Projekt: Redizajn web stranice
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript,  digitalna pristupačnost

Poliklinika Suvag Karlovac

Poliklinika Suvag Karlovac

Klijent: Poliklinika Suvag Karlovac
Projekt: Nova web stranica (redizajn)
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, Divi, digitalna pristupačnost

Fizio centar Renato

Fizio centar Renato

Klijent: Fizio centar Renato
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, Affinity Photo

Prirodoslovna škola Karlovac
i

Brošura RSI

Klijent: StivMed
Projekt: Dizajn i priprema za tisak brošure
Tehnologija: Affinity designer, Corel Draw, Affinity Photo

Bio Lit
i

Brošura Bio Lit

Klijent: Bio Development
Projekt: Dizajn i priprema za tisak brošure za proizvod
Tehnologija: Affinity designer, Corel Draw

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

JURA Karlovačke županije

Klijent: JURA Karlovačke županije
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript

Prirodoslovna škola Karlovac

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući

Klijent: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, digitalna pristupačnost, JavaScript

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Klijent: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Projekt: Nova web stranica (redizajn)
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, Divi, digitalna pristupačnost

Edukacijsko simulacijski centar Karlovac

EduKaSim

Klijent: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Projekt: EduKaSim, web stranica
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, Affinity Photo

Prirodoslovna škola Karlovac

Geoteam

Klijent: Geo Team
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript

Turistička zajednica  grada Karlovca

Turistička zajednica grada Karlovca

Klijent: Turistička zajednica grada Karlovca
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, Divi, digitalna pristupačnost

Dental Holiday

Dental Holiday

Klijent: M.I.T. MALNAR INDEPENDENT TRADER j. d. o. o.
Projekt: Dental Holiday, nova web stranica
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, Affinity Photo

Prirodoslovna škola Karlovac

Luz.i

Klijent: Obrt LuZ.i
Projekt: Nova web stranica i web trgovina
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, WooCommerce

Autoškola Karlovac

Auto škola Karlovac

Klijent: Autoklub Karlovac
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, CMS

Autoklub Karlovac

Autoklub Karlovac

Klijent: Autoklub Karlovac
Projekt: nova web stranica za autoklub i autoškolu
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, CMS

Medicinska škola Karlovac

Medicinska škola Karlovac

Klijent: Medicinska škola Karlovac
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, digitalna pristupačnost

Turistička zajednica Karlovačke županije

Turistička zajednica Karlovačke županije

Klijent: Turistička zajednica Karlovačke županije
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, digitalna pristupačnost, multijezičnost

ZZHM Ličko Senjske županije

Zavod za hitnu medicinu Ličko Senjske županije

Klijent: Zavod za hitnu medicinu Ličko Senjske županije
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, digitalna pristupačnost

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije

Klijent: Nastavni ZZHM Istarske županije
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, digitalna pristupačnost

Kamin Keramika Šimičak

Kamin Keramika Šimičak

Klijent: Kamin Keramika Šimičak
Projekt: Nova web stranica, vizualni identitet, dizajn logotipa
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, katalog proizvoda

Okosi

Okosi

Klijent: Fember d.o.o.
Projekt: Nova web stranica, vizualni identitet, logo
Tehnologija: WordPress, CMS, JavaScript, HTML/CSS, PHP, katalog proizvoda, Corel Draw, WooCommerce trgovina

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Klijent: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, digitalna pristupačnost

Dom zdravlja Karlovac

Dom zdravlja Karlovac

Klijent: Dom zdravlja Karlovac
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: CMS, HTML/CSS, PHP, Divi, JavaScript, digitalna pristupačnost

Opet Gladni  food blog

Opet gladni food blog

Klijent: Hrvoje Stojanov
Projekt: Opet Gladni blog,  dizajn logotipa
Tehnologija: CMS, HTML/CSS, PHP, Corel Draw, JavaScript,

Pizzeria Lav
i

Pizzeria Lav

Klijent: Pizzeria Lav
Projekt: Cjenik hrane i pića, dizajn i priprema za tisak
Tehnologija: Affinity designer, Affinity Photo, Corel Drav, Affinity Publisher

Montage Tehnik
i

Montage Tehnik

Klijent: Montage Tehnik d.o.o.
Projekt: Vizualni identitet, dizajn logotipa
Tehnologija: Affinity designer, Affinity Photo, Corel Drav, Affinity Publisher

EduKaSim
i

EduKaSim

Klijent: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Projekt: Vizualni identitet, dizajn logotipa
Tehnologija: Affinity designer, Affinity Photo, Corel Drav, Affinity Publisher

Aed.hr
$

Aed.hr

Klijent: Kardian d.o.o.
Projekt: Aed.hr /nova web stranica, vizualni identitet, logo
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP

CNC Šneperger
i

CNC Šneperger

Klijent: Šneperger j.d.o.o.
Projekt: Nova web stranica, vizualni identitet, logo
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO

OPG Liberta
i

OPG Liberta

Klijent: OPG Liberta, Sanja Rukavina
Projekt: Nova web stranica, vizualni identitet, logo, 
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO, Affinity designer, Corel Draw

ITLS Hrvatska
i

ITLS Hrvatska

Klijent: HGSS
Projekt: ITLS /nova web stranica, plakat algoritam
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO optimizacija

HGSS Karlovac
i

HGSS Karlovac

Klijent: HGSS
Projekt: HGSS Karlovac /nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO Optimizacija

Zaklada Nikola Tesla
i

Zaklada Nikole Tesle

Klijent: Zaklada Nikola Tesla
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO optimizacija, digitalna pristupačnost

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
$

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Klijent: Zaklada HAZU
Projekt: Nova web stranica
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO optimizacija

Fember
$

Fember

Klijent: Fember d.o.o.
Projekt: Nova web stranica, vizualni identitet, dizajn logotipa
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO optimizacija

Fember
i

Fember

Klijent: Fember d.o.o.
Projekt: Vizualni identitet, dizajn logotipa
Tehnologija: Affinity designer, Affinity Photo, Affinity Publisher, Corel Draw, Adobe Illustrator

KBK Tigar Karlovac
$

KBK Tigar

Klijent: KBK Tigar
Projekt: Nova web stranica, logo redizajn
Tehnologija: WordPress, CMS, HTML, CSS, JavaScript, PHP, SEO optimizacija